โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ ครอบครัวศรีจันทร์ มอบอาหารกลางวัน จำนวน 140 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านธิ ขอบพระคุณค่ะ

Copyright © 2019. All rights reserved.