โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยหลอด UVC ให้กับโรงพยาบาลบ้านธิ ขอบพระคุณค่ะ

Copyright © 2019. All rights reserved.