วันนึ้ คุณแม่ทองใบ เทพวงค์ และร้านอาวน์ชา ชานกฮูกสาขาลำพูน พร้อมครอบครัว ได้นำชานมไข่มุก จำนวน 100 แก้ว มอบให้เป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

Copyright © 2019. All rights reserved.