ห้างทองนริศรา โดยนางพิมพ์พิชชา ชุณห์วิสิทธิกิจ บริจาคเงิน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านธิ กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

Copyright © 2019. All rights reserved.