อาจารย์อัษฏางค์ + อาจารย์สาวิตรี อภิวงค์งามพร้อมครอบครัว บริจาค 1.เครื่องวัดอุณภูมิ 2 เครื่อง 2. เครื่องบรรจุเจลแอลกอฮอล์ 1 เครื่อง 3. surgical mask 20 กล่อง ขอขอบพระคุณมากค่ะ

Copyright © 2019. All rights reserved.