โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ บริษัท ลานนาอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด และ คณศิริลักษณ์ ดีสุวรรณ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลบ้านธิ “ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน” ขอบพระคุณค่ะ

Copyright © 2019. All rights reserved.