โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ นายจิรภัทร พร้อมเพรียง บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลบ้านธิ เพื่อใช้ดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อไป 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.