โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ พระอธิการกฤษดา สุเมโธ พร้อมคณะศิษย์ บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อไป 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.