โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ คุณนุจารีย์ สุดสงวน บริจาคหน้ากากอนามัย KF94 จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อใช้ดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อไป 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.