โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ กำนันร่วมกับ ชรบ.ห้วยยาบ มาบริจาคน้ำดื่มจำนวน 888 ขวด เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนโควิด 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.