โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ กำนันตำบลห้วยยาบ มอบน้ำดื่ม 188 แพ็ค เป็นจำนวน 2,256 ขวด เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนโควิด 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏Copyright © 2019. All rights reserved.