โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ บริษัท จตุทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด โดยคุณยงยุทธ เครื่องเนียม บริจาคน้ำดื่ม 200 แพ็ค เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนโควิด 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.