โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ นางวิริญญา เสติละ พร้อมครอบครัว นางแสงหล้า บุตรดา กฤษฏา พรหมแจ้ บริจาคน้ำดื่มจำนวน 109 แพ็ค เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนโควิด 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.