โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ คุณเทอดศักดิ์ ฝั้นพรม คุณฐิตินันท์ ฝั้นพรม คุณอุดม ฝั้นพรม และคุณศรีพรรณ ฝั้นพรม บริจาคน้ำดื่ม เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนโควิด 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.