โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ คุณเอกรัตน์ ใจตรง และคุณสุจินดา กันทาแขม บริจาคน้ำดื่ม เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนโควิด 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.