โรงพยาบาลบ้านธิ ขอขอบคุณ บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีท์ จำกัด บริจาค เจลแอลกอฮอล์ จำนวนเงิน 250,387.32 บาทให้แก่โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

Copyright © 2019. All rights reserved.