โรงพยาบาลบ้านธิ ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณสงัด ปัทมชัยยันต์ บริจาค เครื่องช่วยหายใจในรถพยาบาลชนิดเคลื่อนย้ายได้ มูลค่า 130,000 บาท ขอบพระคุณมากค่ะ

Copyright © 2019. All rights reserved.