โรงพยาบาลบ้านธิ ขอขอบพระคุณ ทีมเชียงราย-แม่สาย เอนดูโร่ ทีมผจญไพร อุตรดิตถ์ เพื่อน มงคลวิทยา (2517-2519) คุณ บุญทวี กันทาแจ่ม สะพานบุญ โดย…คุณอุบลรัตน์ เวียงแก้ว สนับสนุนเสื้อกันฝน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ร่วมสู้ภัยโควิด COVID-19

Copyright © 2019. All rights reserved.