โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ ชมรมไลน์แดนซ์สันกำแพง บริจาคน้ำดื่ม เพื่อให้บริการแก่ศูนย์พักคอยและผู้มารับวัคซีนโควิด 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.