โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ มูลนิธิบูรณพุทธ บริจาคตู้เย็น สำหรับเก็บยาและวัคซีนขนาด 14.1 คิว ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล 273 ขวด ยาหม่องสูตรโบราณ 700 ตลับ ให้แก่โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขอบพระคุณค่ะ

Copyright © 2019. All rights reserved.