โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ ร้านสหายเกษตร ป่าตาล ร้านอู่ช่างโอ๋ ปลาก้าง คุณวิธาร-กิ่งดาวไชยา บ้านธิ พร้อมคณะ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลบ้านธิ และ รพ.สต.ห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขอบพระคุณค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.