โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ…คุณดนุพล จันต๊ะตึง บ้านป่าตึง ห้วยยาบ มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลบ้านธิ เพื่อใช้ในประโยชน์ต่อไป ขอบพระคุณมากๆค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.