โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ…ครอบครัว พ่อแสวง ปัญโญใหญ่ ทำบุญครบรอบ 100 วัน มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลบ้านธิ จำนวน 6520 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ขอบพระคุณมากๆค่ะ 🙏🙏🙏

Copyright © 2019. All rights reserved.