slideshow

โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ พ่อทอง แม่สวย สุภาษี พร้อมลูกหลานทุกคน บริจาคทิชชู หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏

โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ น้ำดื่มภาดาบริจาคน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนโควิด 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏

โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ ร้านสุพิชฌาย์ อาหารสัตว์ บริจาคน้ำดื่ม 30 แพ็ค เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนโควิด 🙏🙏🙏 ขอบพระคุณมากค่ะ 🙏🙏🙏