slideshow

โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ… กลุ่มนักเรียนจิตอาสา Care For Hospitals มอบ ถุงครอบขา จำนวน 200 คู่ และหมวกคลุมผม 200 ชิ้น แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ ขอบพระคุณมากๆค่ะ 🙏🙏🙏

โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ คุณเอ๋ Arin Love Ae บริจาคอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านธิ ขอบพระคุณมากๆค่ะ 🙏🙏🙏โรงพยาบาลบ้านธิขอขอบพระคุณ คุณวิทย์พงค์ สุทธิวรรณจำปา บริจาคชุด cover all 60 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขอบพระคุณค่ะ 🙏🙏🙏